• ขนส่ง ปชช 01
  • ขนส่ง ปชช 02
  • ขนส่ง ปชช 03
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม "หน่วยงานการขนส่งทางอากาศ พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
โดยมีผู้บริหารทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายปรีดา ยังสุขสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นายเฉลิมพล แก้วชินพร ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ นางเนตรนภางค์ ทีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายความอาลัย และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อยืนยันว่าหน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศทั้ง 7 หน่วยงาน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพระราชพิธีฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพให้สมกับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของประเทศและคนไทย
  • ขนส่ง ปชช 04
  • ขนส่ง ปชช 05
  • ขนส่ง ปชช 06