• ภาพภารกิจ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สรุปปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 มีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 16,207 เที่ยวบิน โดยสนามบินภูเก็ต เป็นสนามบินภูมิภาค ที่มีปริมาณเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งสิ้น 2,103 เที่ยวบิน นับเป็นจุดหมายปลายทางที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา วิทยุการบินฯ ได้ดำเนินการให้บริการการเดินอากาศแก่เที่ยวบินและผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยความปลอดภัย โดยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 16,207 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,315 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่าจะปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2566 โดยสนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6,795 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง รวม 4,373 เที่ยวบิน และในส่วนของสนามบินภูมิภาค สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบินรวม 2,103 เที่ยวบิน รองลงมาเป็นสนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 1,348 เที่ยวบิน และสนามบินสมุย 581 เที่ยวบิน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ดร.ณพศิษฏ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยุการบินฯ ยังคงรักษามาตราฐานการให้บริการการเดินอากาศ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกเที่ยวบิน โดยนำเทคโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสายการบิน ท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา