ตัวอย่าง 05/07/2563
ตัวอย่าง 05/07/2563
ปฏิบัติธรรม 1

วิทยุการบินฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

คณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีพระมหาปรีชา เขมนฺนโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ แสดงธรรมหัวข้อ “หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”...

Smart Sky 01

SMART Sky by US

วันที่ 30 พ.ค. 59 คุณทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินภายใต้หัวข้อ “SMART Sky by US” กับสายการบินต่างๆ โดยมีฝ่ายจัดการ...

บั้งไฟ 02

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ ช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ เพื่อความปลอดภัยทางการบิน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดพื้นที่โซนนิ่ง เฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบิน และเส้นทางบิน ช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ พร้อมพัฒนาระบบประมวลผลผลข้อมูลแสดงพิกัดพื้นที่การจุดบั้งไฟแบบ Real Time  รวมถึงประสานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเทศกาลบุญบั้งไฟให้เป็นไปตามประเพณี  ...

68_4

68 ปี วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ และบริหารจราจรทางอากาศหลักของประเทศ ให้บริการแก่สายการบินผู้ใช้บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาแล้ว 68 ปี โดยปีที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่งของวิทยุการบินฯ...

Press Outing 1

วิทยุการบินเผยปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 59 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน 10%

นางสาริณี แสงประสิทธิ์  กอญ. บวท. เปิดเผยข้อมูลเที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 59  ว่า มีจำนวนเที่ยวบินที่บินเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งสิ้น 23,920 เที่ยวบิน โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา 2,420เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 10  เฉลี่ยรวมมีเที่ยวบินต่อวัน 2,175...

เที่ยวบินรับตรุษจีน 1

วิทยุการบินฯ รับมือจราจรทางอากาศช่วงตรุษจีน

วิทยุการบินฯ กำหนดมาตรการบริหารจัดการจราจรทางอากาศรับมือปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงตรุษจีน ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 3 – 15...

บอร์ด 59

แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่

วิทยุการบินฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 69) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 69) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)...

วันเด็ก 01

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือบริหารจราจรทางอากาศช่วงวันเด็ก

“วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือบริหารจราจรทางอากาศช่วงวันเด็ก” วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรับมือ และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย...

เครื่องขึ้นสุวรรณภูมิ

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือเที่ยวบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง เพิ่มช่วงปีใหม่ 28 เที่ยวบิน/วัน

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือเที่ยวบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง เพิ่มช่วงปีใหม่ 28 เที่ยวบิน/วัน วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการเที่ยวบิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารและสายการบินที่ใช้บริการ คุณสาริณี...

มินิรอบชิง 1

วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 โดยในพิธีปิดการแข่งขันฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ...

มอบทุนมูลนิธิ 1

วิทยุการบินจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทยประจำปี 2558

วิทยุการบินจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทยประจำปี 2558 โดยมีคุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กอญ.บวท.เป็นประธานมอบทุนให้แก่น้องผู้พิการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 195 ทุนทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นส่วนกลาง 105 ทุน ส่วนภูมิภาค 90 ทุน ทุนละ 10,000...

บวท.ร่วมวันต่อต้านคอรับชัน 1

วิทยุการบินฯ ร่วมประกาศเจตนารมณในวันต่อต้านคอร์รับชันสากล

9 ธ.ค.2558 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กอญ.บวท.พร้อมพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)...

No Country

No Country Left Behind

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินอากาศระหว่างประเทศ (ICAO World Aviation Forum: IWAF) ครั้งที่ ๑...

bike for dad

วิทยุการบินฯ สนับสนุนและร่วมปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย Bike For Dad

ข่าวจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทย วิทยุการบินฯ สนับสนุนและร่วมปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย Bike For Dad วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 *********************************** *** จากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  Bike For Dad...

โคมลอย 2

วิทยุการบินฯ สร้างความมั่นใจ การบินจะไม่เป็นอุปสรรคต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

วิทยุการบินฯ สร้างความมั่นใจ การบินจะไม่เป็นอุปสรรคต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ................         การรณรงค์ด้านความปลอดภัยการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง...

โคมลอย

วิทยุการบินฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน แจ้งการปล่อยโคมลอยและโคมควัน (ช่วงเทศกาลลอยกระทง) เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่โดยรอบสนามบิน

ข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วิทยุการบินฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน แจ้งการปล่อยโคมลอยและโคมควัน (ช่วงเทศกาลลอยกระทง) เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่โดยรอบสนามบิน ​*** บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ขอความร่วมมือหน่วยงาน...

16-10-58 มอบกระเช้านายกุลิศ สมบัติศิริ 1

กอญ.บวท. แสดงความยินดีนายกุลิศ สมบัติศิริ ได้รับการโปรดเกล้าเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

16 ต.ต 2558 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กอญ.บวท เข้าคารวะ และแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายกุลิศ สมบัติศิริ ได้รับการโปรดเกล้าเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา (ตำแหน่งเดิม ผอ.สคร.) โดยที่ผ่านมา ท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแล และ...

 12-10-58 Special ATM Coordination Meeting_1

บวท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Special ATM Coordination Meeting

12 ต.ค. 58 วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Special ATM Coordination Meeting เพื่อหารือในการจัดการทำแนวปฏิบัติงานปรับปรุงข้อตกลงด้านการปฏิบัติการ (Operational Letter of Agreement: LOA) ระหว่างหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ Lao Air Traffic Management (LATM),...

01-10-58 ตรวจประเมิน Sepa_1

บวท. รับการตรวจประเมินองค์กร ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจำปี 2558

1 ต.ค. 58 วิทยุการบินฯ รับการตรวจประเมินองค์กร ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นผู้ตรวจประเมิน โดยคุณสาริณี แสงประสิทธิ์...

ภาพถวายพระพร

บวท. ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 11 ก.ย. 58 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ และพนักงาน วิทยุการบินฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม...

Pages