ตัวอย่าง 20/11/2562
ตัวอย่าง 20/11/2562
วันเด็ก 01

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือบริหารจราจรทางอากาศช่วงวันเด็ก

“วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือบริหารจราจรทางอากาศช่วงวันเด็ก” วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรับมือ และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย...

เครื่องขึ้นสุวรรณภูมิ

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือเที่ยวบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง เพิ่มช่วงปีใหม่ 28 เที่ยวบิน/วัน

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือเที่ยวบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง เพิ่มช่วงปีใหม่ 28 เที่ยวบิน/วัน วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการเที่ยวบิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารและสายการบินที่ใช้บริการ คุณสาริณี...

มินิรอบชิง 1

วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 โดยในพิธีปิดการแข่งขันฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ...

มอบทุนมูลนิธิ 1

วิทยุการบินจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทยประจำปี 2558

วิทยุการบินจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทยประจำปี 2558 โดยมีคุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กอญ.บวท.เป็นประธานมอบทุนให้แก่น้องผู้พิการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 195 ทุนทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นส่วนกลาง 105 ทุน ส่วนภูมิภาค 90 ทุน ทุนละ 10,000...

บวท.ร่วมวันต่อต้านคอรับชัน 1

วิทยุการบินฯ ร่วมประกาศเจตนารมณในวันต่อต้านคอร์รับชันสากล

9 ธ.ค.2558 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กอญ.บวท.พร้อมพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รับชันสากล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)...

No Country

No Country Left Behind

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินอากาศระหว่างประเทศ (ICAO World Aviation Forum: IWAF) ครั้งที่ ๑...

bike for dad

วิทยุการบินฯ สนับสนุนและร่วมปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย Bike For Dad

ข่าวจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทย วิทยุการบินฯ สนับสนุนและร่วมปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย Bike For Dad วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 *********************************** *** จากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  Bike For Dad...

โคมลอย 2

วิทยุการบินฯ สร้างความมั่นใจ การบินจะไม่เป็นอุปสรรคต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

วิทยุการบินฯ สร้างความมั่นใจ การบินจะไม่เป็นอุปสรรคต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ................         การรณรงค์ด้านความปลอดภัยการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง...

โคมลอย

วิทยุการบินฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน แจ้งการปล่อยโคมลอยและโคมควัน (ช่วงเทศกาลลอยกระทง) เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่โดยรอบสนามบิน

ข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วิทยุการบินฯ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน แจ้งการปล่อยโคมลอยและโคมควัน (ช่วงเทศกาลลอยกระทง) เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่โดยรอบสนามบิน ​*** บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ขอความร่วมมือหน่วยงาน...

16-10-58 มอบกระเช้านายกุลิศ สมบัติศิริ 1

กอญ.บวท. แสดงความยินดีนายกุลิศ สมบัติศิริ ได้รับการโปรดเกล้าเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

16 ต.ต 2558 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กอญ.บวท เข้าคารวะ และแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายกุลิศ สมบัติศิริ ได้รับการโปรดเกล้าเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา (ตำแหน่งเดิม ผอ.สคร.) โดยที่ผ่านมา ท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแล และ...

 12-10-58 Special ATM Coordination Meeting_1

บวท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Special ATM Coordination Meeting

12 ต.ค. 58 วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Special ATM Coordination Meeting เพื่อหารือในการจัดการทำแนวปฏิบัติงานปรับปรุงข้อตกลงด้านการปฏิบัติการ (Operational Letter of Agreement: LOA) ระหว่างหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ Lao Air Traffic Management (LATM),...

01-10-58 ตรวจประเมิน Sepa_1

บวท. รับการตรวจประเมินองค์กร ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจำปี 2558

1 ต.ค. 58 วิทยุการบินฯ รับการตรวจประเมินองค์กร ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นผู้ตรวจประเมิน โดยคุณสาริณี แสงประสิทธิ์...

ภาพถวายพระพร

บวท. ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 11 ก.ย. 58 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ และพนักงาน วิทยุการบินฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม...

ภาพรับมอบรางวัล

ประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย

16 ก.ย. 58 คุณนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคุณฑีฆายุ มุรธา ผู้อำนวยการใหญ่ (ภูมิภาค และศูนย์ประกอบการ) บริษัท วิทยุการบินฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม จอมพล ป....

รวค. ตรวจเยี่ยมหออุดรฯ

รวค. ตรวจเยี่ยม หออุดรฯ

วันที่ 19 กันยายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) ใช้โอกาสที่ท่านเดินทางมาร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อเดินทางมาถึงท่านได้ขึ้นหอบังคับการบินอุดรฯ...

ภาพผู้บริหาร

บวท. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ข่าวจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทย บวท. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีมติอนุมัติการโอนย้ายและแต่งตั้งคนรุ่นใหม่...ไฟแรงเปี่ยมด้วยประสบการณ์ เป็นฝ่ายบริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ...

ภาพเซ็นMOU

บวท. และ ทอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

22 ก.ย. 2558 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างกองทัพอากาศ และ บริษัท วิทยุการบินฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานประโยชน์ร่วมกัน...

ภาพการรับมอบนโยบาย

บวท. รับมอบนโยบาย

9 ก.ย.58 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.บวท.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบาย ในโอกาสที่ ท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงคมนาคม (คค.) เพื่อรับฟังความคืบหน้าและแผนงานการดำเนินงานต่างๆ ของ คค....

มอบกระเช้าแสดงความยินดี

บวท. เข้ารับมอบนโยบายและแนวทางการทำงานของกระทรวงคมนาคม

26 สิงหาคม 2556 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของวิทยุการบินฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคุณออมสิน ชีวะพฤกษ์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม...

Pages