ตัวอย่าง 19/11/2562
ตัวอย่าง 19/11/2562
“Stress & Fatigue Management” 01

วิทยุการบินฯ จัดอบรมหลักสูตร “Stress & Fatigue Management”

วิทยุการบินฯ โดยกองบริหารความปลอดภัย จัดการอบรมหลักสูตร “Stress & Fatigue Management” ให้กับคณะทำงาน Fatigue Safety Planning Group (FSPG) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสายงานปฏิบัติการ ทั้งส่วนกลาง และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค...

หารือ ร.ร.การบิน 01

วิทยุการบินฯ ร่วมหารือการใช้ห้วงอากาศร่วมกันกับโรงเรียนการบิน

คุณสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) พร้อมผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ และพนักงาน เข้าร่วมประชุมหารือในการใช้ห้วงอากาศร่วมกันระหว่างโรงเรียนการบิน กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นาวาอากาศเอก มนัส จันทร์แดง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ  ...

แถลงข่าวมินิ 01

เริ่มแล้ว! วิทยุการบินฯ มินิวอลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ เปิดเวทีให้นักตบยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมชิงชัยเดินหน้าคว้าฝัน.....

ATC 01

วิทยุการบินฯ ออกมาตรการรองรับกรณีสภาพอากาศแปรปรวน

วิทยุการบินฯ กำหนดมาตรการรองรับกรณีมีสภาพอากาศแปรปรวน ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานดอนเมือง  และท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศ   นางสาริณี  อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า...

บั้งไฟ 001

วิทยุการบินฯ ร่วมรณรงค์การจุดบั้งไฟเพื่อความปลอดภัยทางการบิน และสืบทอดประเพณีของชาวอิสาน

ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสาน ได้เริ่มขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี โดยในปีนี้วิทยุการบินฯ ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการของจังหวัดในพื้นที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในการขอความร่วมมือการแจ้งขออนุญาตการจุดบั้งไฟจากทางการ...

สุวรรณภูมิ 45

วิทยุการบินฯ แจงภาพรวมการให้บริการจราจรทางอากาศ 10 วันหลังปิดปรับปรุงทางวิ่ง พร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

สืบเนื่องจากกรณีการปรับปรุงทางวิ่งบางส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 3 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2560 นั้น วิทยุการบินฯ ได้รวบรวมสถิติตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มีนาคม 2560 มีเที่ยวบินล่าช้าเฉลี่ย 7-10 นาที เป็นล่าช้าภาคพื้น 9% และล่าช้าภาคอากาศ 6% ของเที่ยวบินทั้งหมดที่ให้บริการในแต่ละวัน นางสาริณี...

Kick off 01

Kick-off TMCS Shadow Operations : Bangkok Approach Control

"วิทยุการบินฯ ได้ฤกษ์เปิดใช้งานระบบปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่คู่ขนานระบบปัจจุบัน ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ"   *** วันที่ 25 เมษายน 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดกิจกรรม “Kick-off TMCS Shadow Operations : Bangkok Approach Control”...

Geneva 01

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศในสภาพการปฏิบัติงานที่ไม่ปกติ “Air Traffic Flow Management for Adverse Conditions” คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดง ประเภท P (Transport - Motor Vehicles - Ships - Aviation...

กราฟ มาตรการ

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเตรียมมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินในช่วงวันที่ 5 -18 เมษายน 2560 จำนวน 37,200 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,660 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 10%   นางสาริณี ...

จิตอาสา 01

บวท. ร่วมปฎิบัติงานจิตอาสา ณ จุดรับรองประชาชนกระทรวงคมนาคม

ฝ่ายจัดการและพนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ร่วมปฎิบัติงานจิตอาสา ณ จุดรับรองประชาชนกระทรวงคมนาคม บริเวณประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 โดยวิทยุการบินฯ ได้จัดเตรียมข้าวเหนียวหมูฝอย-ไก่ฝอย ไข่ต้ม ขนม ยาดม และน้ำดื่ม บริการประชาชนวันละ 15,000 ชุด

 สัมมนาเพื่อห้วงอากาศ 01

บวท. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังข้อมูลในการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 - 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2560 คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการสัมมนาสื่อสารและรับฟังประเด็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และมุมมองจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ...

มอบทุนบุตรพนักงาน 01

บวท.มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา พลอากาศตรีสมิทธ มะกรสาร ประจำปี 2559 โดยได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน จำนวน 25 ทุน ทุนละ 5,000 บาท แบ่งเป็นส่วนกลางจำนวน 13 ทุน และส่วนภูมิภาคอีก 12 ทุน...

จิตอาสาโรงครัว 01

บวท.ร่วมเป็นจิตอาสา ณ โรงครัวเพื่อบริการประชาชนที่่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ฝ่ายจัดการและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่เวลา 03.00 – 21.00 น. จำนวน 100 คน โดยหน้าที่หลักของจิตอาสา ได้แก่ แจกน้ำดื่ม ตักอาหาร...

 Jane's Award 07

วิทยุการบิน ได้รับรางวัล IHS Jane's ATC Awards 2017 ประเภท Service Provision Award

วิทยุการบิน ได้รับรางวัล IHS Jane's ATC Awards 2017 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภท Service Provision Award จากผลงาน “Air Traffic Flow Management (ATFM) Platform” ซึ่งจัดขึ้นในงาน  World ATM Congress 2017 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  ...

สุวรรณภูมิ 1

วิทยุการบินฯ เตรียมมาตรการบริหารจราจรทางอากาศรับมือช่วงปรับปรุงทางวิ่งสุวรรณภูมิ

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า    “วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศของประเทศไทย ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในช่วงที่มีการดำเนินการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือ...

ภูฏานเยี่ยมชมบริษัท 01

ปลัดกระทรวงสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะ เยี่ยมชมภารกิจวิทยุการบินฯ

คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และฝ่ายบริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Mr.Karma Wangchuk Penjor ปลัดกระทรวงสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรภูฏาน Mr.Wangdi Gyaltshen อธิบดีกรมการบินพลเรือนแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และ Mr.Karma wangchuk...

แถลงข่าวปรับปรุงทางวิ่ง 01

วิทยุการบินฯ. ร่วมแถลงข่าว "การปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก(บางส่วน) และทางขับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ"

คุณทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ ร่วมแถลงข่าว "การปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก(บางส่วน) และทางขับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" ร่วมกับ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และประธาน AOC ณ ห้องประชุม AOB ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27...

 Thailand Transport 01

Thailand Transport 2017 “Better Connect,Better Life”

คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่วิทยุการบินฯ เข้าร่วมงานเสวนา Thailand Transport 2017 “Better Connect,Better Life” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “2560 Transport in Action : ทุกโครงข่ายกว้างไกล...

CMCP 01

Collaborative Miles-in-Trial Conversion Program (CMCP) ครั้งที่ 4

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Collaborative Miles-in-Trial Conversion Program (CMCP) ครั้งที่ 4 โดยมีคุณสุวิชาญ สถิตกิจพิเชษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ผศห.บจ.) และคุณพงศ์ฉวี จินเรือง ผู้อำนวยการกองวิสาหกิจสัมพันธ์ (ผวส.สส.)...

ข่าวตรุษจีน 60_1

วิทยุการบินฯ แจงตรุษจีนเที่ยวบินเพิ่ม 7%

วิทยุการบินฯ เตรียมรับมือปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 เฉลี่ยภาพรวมเพิ่มขึ้นวันละ 2,798 เที่ยวบินทั่วประเทศ   นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลตรุษจีน...

Pages