ตัวอย่าง 30/05/2563
ตัวอย่าง 30/05/2563
สัมมนาสื่อสาร 01

สัมมนาสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ บวท. ภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการสัมมนาสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ บวท. ภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางและการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 – 2565...

หอเชียงใหม่ 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และเก็บข้อมูลในการให้บริการจราจรของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศขณะที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และห้อง approach control...

canso 01

วิทยุการบินฯ ประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิทยุการบินฯ โลก ปี 2561

คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี CANSO Global ATM Summit & Annual General Meeting (AGM) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Hotel Scandic...

หออุดร 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK  เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และเก็บข้อมูลในการให้บริการจราจรของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศขณะที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี  ...

หอหัวหิน 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ หัวหิน

ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK  เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และเก็บข้อมูลในการให้บริการจราจรของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศขณะที่ปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินหัวหิน และห้อง approach control...

หอขอนแก่น 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK  เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และเก็บข้อมูลในการให้บริการจราจรของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศขณะที่ปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินขอนแก่น  ...

“Stress & Fatigue Management” 01

วิทยุการบินฯ จัดอบรมหลักสูตร “Stress & Fatigue Management”

วิทยุการบินฯ โดยกองบริหารความปลอดภัย จัดการอบรมหลักสูตร “Stress & Fatigue Management” ให้กับคณะทำงาน Fatigue Safety Planning Group (FSPG) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสายงานปฏิบัติการ ทั้งส่วนกลาง และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค...

หารือ ร.ร.การบิน 01

วิทยุการบินฯ ร่วมหารือการใช้ห้วงอากาศร่วมกันกับโรงเรียนการบิน

คุณสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) พร้อมผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ และพนักงาน เข้าร่วมประชุมหารือในการใช้ห้วงอากาศร่วมกันระหว่างโรงเรียนการบิน กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นาวาอากาศเอก มนัส จันทร์แดง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ  ...

แถลงข่าวมินิ 01

เริ่มแล้ว! วิทยุการบินฯ มินิวอลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ เปิดเวทีให้นักตบยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมชิงชัยเดินหน้าคว้าฝัน.....

ATC 01

วิทยุการบินฯ ออกมาตรการรองรับกรณีสภาพอากาศแปรปรวน

วิทยุการบินฯ กำหนดมาตรการรองรับกรณีมีสภาพอากาศแปรปรวน ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานดอนเมือง  และท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศ   นางสาริณี  อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า...

บั้งไฟ 001

วิทยุการบินฯ ร่วมรณรงค์การจุดบั้งไฟเพื่อความปลอดภัยทางการบิน และสืบทอดประเพณีของชาวอิสาน

ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสาน ได้เริ่มขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี โดยในปีนี้วิทยุการบินฯ ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการของจังหวัดในพื้นที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในการขอความร่วมมือการแจ้งขออนุญาตการจุดบั้งไฟจากทางการ...

สุวรรณภูมิ 45

วิทยุการบินฯ แจงภาพรวมการให้บริการจราจรทางอากาศ 10 วันหลังปิดปรับปรุงทางวิ่ง พร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

สืบเนื่องจากกรณีการปรับปรุงทางวิ่งบางส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 3 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2560 นั้น วิทยุการบินฯ ได้รวบรวมสถิติตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มีนาคม 2560 มีเที่ยวบินล่าช้าเฉลี่ย 7-10 นาที เป็นล่าช้าภาคพื้น 9% และล่าช้าภาคอากาศ 6% ของเที่ยวบินทั้งหมดที่ให้บริการในแต่ละวัน นางสาริณี...

Kick off 01

Kick-off TMCS Shadow Operations : Bangkok Approach Control

"วิทยุการบินฯ ได้ฤกษ์เปิดใช้งานระบบปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่คู่ขนานระบบปัจจุบัน ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ"   *** วันที่ 25 เมษายน 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดกิจกรรม “Kick-off TMCS Shadow Operations : Bangkok Approach Control”...

Geneva 01

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศในสภาพการปฏิบัติงานที่ไม่ปกติ “Air Traffic Flow Management for Adverse Conditions” คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดง ประเภท P (Transport - Motor Vehicles - Ships - Aviation...

กราฟ มาตรการ

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเตรียมมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินในช่วงวันที่ 5 -18 เมษายน 2560 จำนวน 37,200 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,660 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 10%   นางสาริณี ...

จิตอาสา 01

บวท. ร่วมปฎิบัติงานจิตอาสา ณ จุดรับรองประชาชนกระทรวงคมนาคม

ฝ่ายจัดการและพนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ร่วมปฎิบัติงานจิตอาสา ณ จุดรับรองประชาชนกระทรวงคมนาคม บริเวณประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 โดยวิทยุการบินฯ ได้จัดเตรียมข้าวเหนียวหมูฝอย-ไก่ฝอย ไข่ต้ม ขนม ยาดม และน้ำดื่ม บริการประชาชนวันละ 15,000 ชุด

 สัมมนาเพื่อห้วงอากาศ 01

บวท. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังข้อมูลในการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 - 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2560 คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการสัมมนาสื่อสารและรับฟังประเด็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และมุมมองจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ...

มอบทุนบุตรพนักงาน 01

บวท.มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา พลอากาศตรีสมิทธ มะกรสาร ประจำปี 2559 โดยได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน จำนวน 25 ทุน ทุนละ 5,000 บาท แบ่งเป็นส่วนกลางจำนวน 13 ทุน และส่วนภูมิภาคอีก 12 ทุน...

จิตอาสาโรงครัว 01

บวท.ร่วมเป็นจิตอาสา ณ โรงครัวเพื่อบริการประชาชนที่่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ฝ่ายจัดการและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่เวลา 03.00 – 21.00 น. จำนวน 100 คน โดยหน้าที่หลักของจิตอาสา ได้แก่ แจกน้ำดื่ม ตักอาหาร...

 Jane's Award 07

วิทยุการบิน ได้รับรางวัล IHS Jane's ATC Awards 2017 ประเภท Service Provision Award

วิทยุการบิน ได้รับรางวัล IHS Jane's ATC Awards 2017 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภท Service Provision Award จากผลงาน “Air Traffic Flow Management (ATFM) Platform” ซึ่งจัดขึ้นในงาน  World ATM Congress 2017 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  ...

Pages