ตัวอย่าง 20/11/2562
ตัวอย่าง 20/11/2562
บริการประชาชน 01

วิทยุการบินฯ ร่วมให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 พนักงานอาสาสมัคร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมปฏิบัติงานให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560 บริเวณ เมอร์รี่คิงส์ วังบูรพา ตลอด 24 ชั่วโมง

ศอร.บวท. 01

วิทยุการบินฯ เปิดศูนย์อำนวยการร่วมเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ศอร.บวท.)

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) เป็นประธานการเปิดศูนย์อำนวยการร่วมเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

การเดินทาง 01

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศุนย์อำนวยการร่วมการเดินทางงานพระราชพิธีฯ ของกระทรวงคมนาคม (ศอร.คค.) สายด่วน 1356

shadow 01

TMCS Shadow Operations

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายทินกร ชูวงศ์ และ นายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วม คณะทำงานในการถ่ายโอนระบบโครงการ TMCS พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน TMCS Shadow Operations...

18 ต.ค. 01

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมชี้แจงกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่(บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการประชุมชี้แจงกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน...

17 ต.ค. 01

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่(บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

16 ต.ค 01

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจราจรทางอากาศ รองรับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่(บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการภาคพื้นรองรับเที่ยวบิน VIP...

วางพวงมาลา 01

วิทยุการบินฯ วางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

พิธีบำเพ็ญกุศล 01

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น กอญ.บวท. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน...

คู่มือสื่อมวลชน งานพระราชพิธี 02

คู่มือสื่อมวลชน

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดพิมพ์หนังสือคู่มือสื่อมวลชนเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ และจำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ...

ทอดกฐิน 01

วิทยุการบินฯ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

วันที 7 ตุลาคม 2560 พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ รองประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2560 ณ วัดทุ่งห้วยทราย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี   โดยมี นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่...

100 ปีธงชาติ 01

วิทยุการบินร่วมร้องเพลงชาติ "100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ"

วันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย...

MOU 3 ฝ่าย 01

วิทยุการบินฯ ลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย บูรณาการความร่วมมือในการต้านทุจริต

วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช....

ก๊าซเรือนกระจก 01

บรรยายพิเศษ “ทิศทางของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 26 กันยายน 2560 นางอรอุไร โกเมน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ส่งเสริม บวท. ห่วงใยรักษ์...

airspace user 01

การประชุม Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีนายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงานการบิน...

HK ดูงาน 01

HK CAD ร่วมหารือกับวิทยุการบินฯ พร้อมเยี่ยมชมภารกิจ

วันที่ 15 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Mr.Simon Li Tin-chui, Director General of Hong Kong Civil Aviation Department (HK CAD) และผู้บริหาร...

รับคณะตรวจ SEPA 01

วิทยุการบินฯ รับคณะตรวจประเมินฯ เพื่อจัดทำสรุปตามระบบ SEPA

วันที่ 11 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.-IRDP) และผู้แทนจากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)...

ลงนาม SW ATMB 01

วิทยุการบินฯ และ SW ATMB ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ Mr. Zhang Yong : Director General, South-West Regional Air Traffic Management Bureau, Civil Aviation Administration of China (SW ATMB) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท...

นิทรรศการ สบพ. 01

วิทยุการบินฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ "ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน"

วันที่  8 กันยายน 2560 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดงานสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ สบพ. และหน่วยงานพันธมิตรด้านการบิน ได้แก่ ทย. กพท. บกท. ทอท. และ บวท. ซึ่ง บวท....

Indochina 01

“Indochina Aviation Conference 2017”

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมงาน Indochina Aviation Conference 2017  ภายใต้หัวข้อ “Greater Heights Accelerating Growth in Indochina Aviation” โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม...

Pages