ตัวอย่าง 15/11/2562
ตัวอย่าง 15/11/2562
corrup 01

วิทยุการบินฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559

คุณสุทธิพงษ์ คงพูล นักวิชาการระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตัวแทนพนักงานบริษัท วิทยุการบินฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559 "กรรมสนองโกง" โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ ปาฐกถาพิเศษ "มาตรการจัดการ การคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม...

caas 01

วิทยุการบินฯ ต้อนรับคณะ CAAS และ HK CAD เยี่ยมชมภารกิจบริษัทฯ

คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ Mr.kevin Shum Director General,Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) และ Mr.Simon Li Director General Civil Aviation Department of the Government of the Hong...

apan 01

APANPIRG/27

นายสมนึก รงค์ทอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวเปิดงาน Welcome Reception ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุม Twenty Seventh Meeting of Asia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG/27) ณ สำนักงาน ICAO APAC กรุงเทพฯ...

tris 01

“ทริสเรทติ้ง” ยังคงจัดอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ระดับ “AAA”

หนึ่งปีผ่านไป...พนักงานวิทยุการบินฯ ทุกคนยังร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง และพัฒนาองค์กรสู่จุดหมายสูงสุดเช่นเดิม โดยทีมงานที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน และทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง โดยปี 2559 นี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) ได้ทบทวนการจัดอันดับเครดิตของบริษัทฯ โดยได้วิเคราะห์ ประเมินผล...

นายกเปิดรถไฟ 01

วิทยุการบินฯ ร่วมพิธ๊เปิดขบวนรถไฟรุ่นใหม่ เที่ยวปฐมฤกษ์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ เที่ยวปฐมฤกษ์ในเส้นทาง กรุงเทพ – นครปฐม – กรุงเทพ ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยคุณอรอุไร โกเมน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 29...

สัมมนาขับเคลื่อน 01

การขับเคลื่อนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามแผน ICAO ASBU

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามแผน ICAO ASBU" ร่วมกับหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของกระบวนการให้บริการของศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (...

ประชุมร่วม ทอท. 01

วิทยุการบินฯ ประชุมร่วม ทอท. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่

คุณทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินฯ พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานให้มีความพร้อมและทันต่อการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ...

sarex 02

SAREX 2016

วิทยุการบินฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 (sarex 2016) และจัดนิทรรศการการให้ความรู้เรื่องคลื่นความถี่วิทยุชุมชน และผลกระทบจากการจุดบั้งไฟโคมลอย ณ กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

thaicmac 1

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ Thai-CMAC

วันที่ 15 ส.ค. 2559 คุณสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) วิทยุการบินฯ เป็นประธาน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ Thai-CMAC ระยะที่ 1 เพื่อให้ผู้ แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ...

ลงนามถวายพระพร

วิทยุการบินฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 12 ส.ค. 59 คุณทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ พระบรมมหาราชวัง

ถวายพระพรวันแม่ 1

วิทยุการบินฯ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 11 ส.ค. 59 คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท...

ข้อร้องเรียน 1

วิทยุการบินฯ เปิดศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)  เปิดศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่       1 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อมูลให้ บวท. ได้รับทราบ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น บวท....

mini 1

17 ปี วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

"17 ปี วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 เวทีสำคัญของนักกีฬายุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี" บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ปฏิบัติธรรม 1

วิทยุการบินฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

คณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีพระมหาปรีชา เขมนฺนโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ แสดงธรรมหัวข้อ “หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”...

Smart Sky 01

SMART Sky by US

วันที่ 30 พ.ค. 59 คุณทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินภายใต้หัวข้อ “SMART Sky by US” กับสายการบินต่างๆ โดยมีฝ่ายจัดการ...

บั้งไฟ 02

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมให้บริการจราจรทางอากาศ ช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ เพื่อความปลอดภัยทางการบิน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดพื้นที่โซนนิ่ง เฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบิน และเส้นทางบิน ช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ พร้อมพัฒนาระบบประมวลผลผลข้อมูลแสดงพิกัดพื้นที่การจุดบั้งไฟแบบ Real Time  รวมถึงประสานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเทศกาลบุญบั้งไฟให้เป็นไปตามประเพณี  ...

68_4

68 ปี วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ และบริหารจราจรทางอากาศหลักของประเทศ ให้บริการแก่สายการบินผู้ใช้บริการจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาแล้ว 68 ปี โดยปีที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่งของวิทยุการบินฯ...

Press Outing 1

วิทยุการบินเผยปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 59 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน 10%

นางสาริณี แสงประสิทธิ์  กอญ. บวท. เปิดเผยข้อมูลเที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 59  ว่า มีจำนวนเที่ยวบินที่บินเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งสิ้น 23,920 เที่ยวบิน โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา 2,420เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 10  เฉลี่ยรวมมีเที่ยวบินต่อวัน 2,175...

เที่ยวบินรับตรุษจีน 1

วิทยุการบินฯ รับมือจราจรทางอากาศช่วงตรุษจีน

วิทยุการบินฯ กำหนดมาตรการบริหารจัดการจราจรทางอากาศรับมือปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในช่วงตรุษจีน ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 3 – 15...

บอร์ด 59

แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่

วิทยุการบินฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 69) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 69) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)...

Pages