ตัวอย่าง 14/11/2562
ตัวอย่าง 14/11/2562
ลอยกระทง1

การประชุมชี้แจงกฏระเบียบและแนวทางปฏิบัติการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงกฏระเบียบและแนวทางปฏิบัติการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ B โรงแรมโนโวเทล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้...

Mou

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฉบับประจำปี 2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฉบับประจำปี 2561 ณ ห้องรับรองพิเศษ 1...

M

Aviation Consultative Committee Malaysia -Thailand Meeting

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Aviation Consultative Committee Malaysia -Thailand meeting ครั้งที่ 28 (ACC/28) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Holiday Inn จังหวัดกระบี่ โดยมี นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) เป็น ACC co-chair เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาข้อขัดข้อง...

RC2

การประชุม Aviation Customer Meeting: ACM 2018

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท Rockwell Collins สหรัฐอเมริกาและหน่วยงาน Aviation Data Communication Corporation (ADCC) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุม  Aviation Customer Meeting: ACM 2018 ในหัวข้อ "Digital transformation in a fully connected aviation ecosystem...

HDY1

วิทยุการบินฯ เดินหน้าทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ศุนยฺควบคุมการบินหาดใหญ่ พร้อมรองรับท่องเที่ยวภาคใต้ เชื่อมต่อไปมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ศูนยฺควบคุมการบินหาดใหญ่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้และอำนวยความสะดวกให้การค้าการลงทุนไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ. บวท...

nmc1

บวท. เปิดศูนย์บริหารเครือข่ายจราจรทางอากาศ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดศูนย์บริหารเครือข่ายจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Network Management Centre : ATM NMC) สำหรับขั้นตอนของการวางแผนและบริหารข้อมูลก่อนปฏิบัติการบินเพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นายสมนึก รงค์ทอง...

ลอยกระทง

วิทยุการบินฯ เตรียมบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยทางการบิน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) หน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการรองรับความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย และโคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงพร้อมให้บริการการเดินอากาศด้วยความปลอดภัยสูงสุด นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

บวท. ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36 ณ​ ห้องประชุม AB อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 36 และนายสมนึก...

ศบ1

วิทยุการบินฯ ขยายการทดสอบใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ 19 สนามบินทั่วประเทศ

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่าวิทยุการบินฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจราจรทางอากาศมาใช้งาน...

แถลงข่าว 11 ต.ค. 61

บวท. ชี้แจงกรณีเรดาร์ตรวจอากาศ

จากกรณีมีการพาดพิง ถึงเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินไทย  ไถลออกนอกรันเวย์ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเพราะความไร้ประสิทธิภาพของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เนื่องจาก บวท. ไม่มีเรดาร์ตรวจอากาศที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการจราจรทางอากาศ นั้น...

Airspace User ครั้งที่ 2/2561

วิทยุการบินฯ จัดการประชุม Airspace Users - ANSP Meeting

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นช่องทางสำคัญที่วิทยุการบินฯ จะได้สื่อสารให้ผู้ใช้ห้วงอากาศ (Airspace Users) ได้ทราบทิศทางการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ใช้บริการ...

ซ้อมแผน BCP ประจำปี 2561

วิทยุการบินฯ ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ : BCP ประจำปี 2561

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2561 ในรูปแบบ Table Top Exercise ณ ห้องประชุม AB สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) โดยในวันที่ 11 กันยายน 2561 เป็นการฝึกซ้อมแผน BCP...

สัมมนาฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

วิทยุการบินฯ​ จัดการสัมมนาฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการสัมมนาฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สายงานทุกส่วน นำเสนอผลการดำเนินงานทั้ง 11 สายงาน รวมถึงนำเสนอแผนงานในอนาคต...

CEO

กอญ.บวท. เผยวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนวิทยุการบินฯ รองรับเที่ยวบิน ๑ ล้านเที่ยวบินในปีนี้

นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบว่าธุรกิจการบิน...

วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61

“สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ 13 ปีติดต่อกัน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

นายฑีฆายุ มุรธา นักวิชาการระดับผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย...

รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.

วิทยุการบินฯ รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ให้ผลงานนวัตกรรม ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ (Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Service)...

กอญ1

วิทยุการบินฯ แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้แล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการตามขั้นตอนในเรื่องการสรรหา...

shadow1

วิทยุการบินฯ ได้ฤกษ์เปิดทดลองทำงานบนระบบใหม่ หอบังคับการบินดอนเมือง

วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System : TMCS) เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ...

AEROTHAI

ทริสเรทติ้งคงอันดับวิทยุการบินฯ ที่ระดับสูงสุด “AAA” ด้วยแนวโน้ม Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับวิทยุการบินฯ ที่ระดับสูงสุด “AAA” ด้วยแนวโน้ม Stable ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ระดับ “AAA” โดยมีสถิติด้านความปลอดภัยที่ดี สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ...

mini 1

เปิดเวทีแข่งลูกยางจิ๋ว 12 ปี วิทยุการบินฯ วอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตร์ เปิดเวทีให้นักตบยุวชนอายุ ไม่เกิน 12 ปี ร่วมชิงชัยเดินหน้าคว้าฝัน...

Pages