ข่าวล่าสุด

Nw1

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ

02 มี.ค. 63 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ในพิธีเททอง หล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ

Banner

 • BOBCAT
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 27/03/2563 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

 • สุวรรณภูมิ323
 • ดอนเมือง294
 • ภูเก็ต155
 • เชียงใหม่104
 • อู่ตะเภา54
 • หาดใหญ่45
 • สมุย45
 • นครพนม38
 • นครศรีธรรมราช38
 • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ1,042

ลิงค์หน่วยงานภายนอก