ข่าวล่าสุด

สถานประกอบการดีเด่น

ผลการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๒

02 ก.ย. 62 - ในปี ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวดโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวินามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Banner

 • BOBCAT
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 20/09/2562 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

 • สุวรรณภูมิ1,012
 • ดอนเมือง749
 • ภูเก็ต299
 • เชียงใหม่200
 • สมุย73
 • หาดใหญ่73
 • กระบี่58
 • ขอนแก่น55
 • หัวหิน54
 • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ2,757

ลิงค์หน่วยงานภายนอก