สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 22/04/2561 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

  • สุวรรณภูมิ1,014
  • ดอนเมือง812
  • ภูเก็ต364
  • เชียงใหม่213
  • หาดใหญ่89
  • สมุย85
  • กระบี่81
  • อู่ตะเภา65
  • หัวหิน59
  • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ2,747

Aerothai Update

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้กำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนตรวจดูได้ตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่

ลิงค์หน่วยงานภายนอก