ข่าวล่าสุด

Nw1

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ

02 มี.ค. 63 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ในพิธีเททอง หล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ

Banner

 • ระบบบริการข้อมูลข่าวสาร
 • BOBCAT
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติเที่ยวบินต่อวัน

ข้อมูลวันที่ 29/05/2563 ระหว่างเวลา 00:00-23:59 UTC

 • ดอนเมือง152
 • สุวรรณภูมิ120
 • เชียงใหม่35
 • พิษณุโลก34
 • นครปฐม/กำแพงแสน (ทหาร)28
 • นครศรีธรรมราช28
 • หาดใหญ่20
 • สุราษฎ์ธานี19
 • อุดรธานี18
 • เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ560

ลิงค์หน่วยงานภายนอก