Thai
ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
ที่ตั้งศูนย์: 
ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 224 ถนนอุดร-เลย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Location X: 
340
Location Y: 
30