ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
Thai
ที่ตั้งศูนย์: 
ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี.
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
Location X: 
130
Location Y: 
210