ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
Thai
ที่ตั้งศูนย์: 
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ท่าอากาศยานนครราชสีมา บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
Location X: 
290
Location Y: 
75