ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง
Thai
ที่ตั้งศูนย์: 
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
Location X: 
210
Location Y: 
105