วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมมูลนิธิน่านฟ้าไทยช่วยเหลือชุมชน เพื่อสู้ภัย COVID -19 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดย ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้บริจาคเงินร่วมกับมูลนิธิน่านฟ้าไทย จำนวน 218,354.27 บาท เพื่อจัดหาเครื่องบริโภคบรรจุถุงยังชีพ นำไปมอบให้กับชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบที่ทำการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 จำนวน 460 ครัวเรือน โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันจัดบรรจุถุงเครื่องบริโภค และได้รับเกียรติจากคุณสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการมูลนิธิน่านฟ้าไทย รวมถึงผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชุมชน ได้แก่ สำนักงานเขตสาทร สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 กรมท่าอากาศยาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตสาทรและสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ในการอำนวยความสะดวกและการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และได้รับความอนุเคราะห์จากกองพันทหารสื่อสารที่ 1 สนับสนุนยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดอุปกรณ์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่: 
Friday, 22 May 2020