ศอร.บวท. 01

วิทยุการบินฯ เปิดศูนย์อำนวยการร่วมเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ศอร.บวท.)

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ)...

การเดินทาง 01

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศุนย์อำนวยการร่วมการเดินทางงานพระราชพิธีฯ ของกระทรวงคมนาคม (ศอร.คค...

shadow 01

TMCS Shadow Operations

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายทินกร ชูวงศ์ และ นายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วม คณะทำงานในการถ่ายโอนระบบโครงการ TMCS...

18 ต.ค. 01

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมชี้แจงกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่(บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการประชุมชี้แจงกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย...

17 ต.ค. 01

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่(บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...

16 ต.ค 01

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจราจรทางอากาศ รองรับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่(บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ...

วางพวงมาลา 01

วิทยุการบินฯ วางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล...

พิธีบำเพ็ญกุศล 01

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต...

คู่มือสื่อมวลชน งานพระราชพิธี 02

คู่มือสื่อมวลชน

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดพิมพ์หนังสือคู่มือสื่อมวลชนเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ...

ทอดกฐิน 01

วิทยุการบินฯ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

วันที 7 ตุลาคม 2560 พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ รองประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2560 ณ...

Pages