• ทย. บวท. ลงนาม 01
  • ทย. บวท. ลงนาม 02
  • ทย. บวท. ลงนาม 03
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) โดย นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานบริเวณสนามบิน สังกัด ทย. ทั้งนี้เพื่อกำหนดขอบเขตของความร่วมมือ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ทย. และ บวท. ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานของสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการเดินอากาศของประเทศ ณ กรมท่าอากาศยาน