วันที่ 26 สิงหาคม 2560 พลเอกคณิต สาพิทักษ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมทำกิจกรรม CSR ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนรัชประภา ให้มีที่อยู่ มีงานทำ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพ ฯ และมอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็นภายในศูนย์ เช่นเครื่องเสียงสำหรับการบรรยายสอน พัดลม และ งบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำของศูนย์ศิลปาชีพฯ เป็นจำนวนรวม 50000 บาท เพื่อใช้ในโครงการ ฯ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
วันที่: 
เสาร์, 26 สิงหาคม 2560