วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายขวัญชัย เขมนิจกุล ผู้จัดการงานตรวจสอบภายใน และ นายกัณณพนต์ ตันติพงศ์ เจ้าหน้าที่นโยบายและบริหารยุทธศาสตร์อาวุโส เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมแสตมป์ฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
วันที่: 
ศุกร์, 14 ธันวาคม 2561