วันที่ 19 ธันวาคม 2561
นางสุธิรา สัตย์ถาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป, นางสาวพีรยา ปลูกเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมนำสุข" ครั้งที่ 1 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ ธรรมะ ... เปลี่ยนชีวิต อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ผู้แต่งหนังสือธรรมะที่อ่านเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติตามได้ เช่น สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม, ธุดงค์ไม่หลงทาง, ปลูกต้นธรรม งอกงามที่ใจ เป็นต้น ทั้งนี้ พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนางปาริชาต คชรัตน์ กรรมการจริยธรรม และบุคลากรจาก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร
วันที่: 
พุธ, 19 ธันวาคม 2561