ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่ คณะกรรมการมูลนิธิน่านฟ้าไทย กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาไว้จำนวน ๑๗๓ ทุน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
สงขลา และประจวบคีรีขีนธ์ โดยคณะอนุกรรมการมูลนิธิน่านฟ้าไทย ด้านการคัดเลือกพิจารณาเด็กพิการเพื่อรับทุนการศึกษาได้คัดเลือกเด็กพิการเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีรายชื่อตามประกาศข้างล่างนี้   

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ที่ตั้งของมูลนิธิน่านฟ้าไทย อาคารอำนวยการ ชั้น 5
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอย
งามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-307-2080 แฟกซ์ 02-287-8973


เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ