ที่ตั้งของมูลนิธิน่านฟ้าไทย ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 5 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ทุ่งมหาเมฆ งามดูพลี กรุงเทพฯ (10120) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ โทร 02-307-2080 แฟกซ์ 02-287-8973