ที่ตั้งของมูลนิธิน่านฟ้าไทย อาคารอำนวยการ ชั้น 5
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอย
งามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-307-2080 แฟกซ์ 02-287-8973


เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ