ขั้นตอนการสมัครงาน

1. โหลดใบสมัครที่อยู่ตรงเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยการพิมพ์ในแบบฟอร์ม
2. ยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน
3. ปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซด์บริษัทฯ


ลักษณะการแต่งกาย

ผู้ที่มาติดต่อสมัครงานกับบริษัทฯ จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ชาย

เสื้อ         เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว
กางเกง    กางเกงขายาว ทรงสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์
รองเท้า    รองเท้าหนัง หุ้มส้น 


2. ผู้หญิง

เสื้อ          เสื้อทรงสุภาพ มีคอปก ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อไม่มีแขนและผ้ายืด
กระโปรง  กระโปรงทรงสุภาพ หากสวมชุดแซกต้องสวมสูททับ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงหรือกระโปรงผ้ายีนส์
รองเท้า    รองเท้าหุ้มส้น ไม่เปิดหัว