เลขที่ประกาศ: 199/2561
วันที่ลงประกาศ:
05 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 3 (การตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน) และกำหนดการสัมภาษณ์