เลขที่ประกาศ: ผญท113
วันที่ลงประกาศ:
17 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 (การทดสอบทักษะการพิมพ์ภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งกำหนดการและคำแนะนำในตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบิน