เลขที่ประกาศ: ปก/ทบ 128/2561
วันที่ลงประกาศ:
18 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดการทดสอบทักษะการพิมพ์ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ