ดวงตา สมิตสุวรรณ
ตำแหน่ง: 
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (อำนวยการ)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2285-9318, 08-1936-7834