ฑีฆายุ มุรธา
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(สำนักตรวจสอบภายใน)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2285-9560, 08-1937-3382