ทิพาภรณ์ นิปกากร
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2285-9179, 08-1817-3322