สุรชัย หนูพรหม
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(สำนักพัฒนาธุรกิจ)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2285-9678, 08-1910-6390