ชาญณรงค์ เชื้อเจริญ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2285-9666, 08-3341-3666