ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ และตำแหน่งสิ่งกีดขวางการบิน สนามบินเบตง

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่สินสุดประกาศ
05 เมษายน 2020
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
715,893.60
ลักษณะงานโดยสังเขป
ดำเนินการสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ และตำแหน่งสิ่งกีดขวางการบิน สนามบินเบตง
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
19 กุมภาพันธ์ 2020
เป็นเงิน (บาท)
715,893.60
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ พงศ์สันต์ มิตราธนันท์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

กำหนดยื่นซอง
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2287-8251