ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์รุ่น CF287XC สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น M506dn จำนวน 200 ea.

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่สินสุดประกาศ
11 ธันวาคม 2019
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
1,926,000.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
11 พฤศจิกายน 2019
เป็นเงิน (บาท)
1,926,000.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ คัทรินทร์ จิตระจินดา

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตาม TOR
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
11-12-2019 ถึง 16-12-2019
กำหนดยื่นซอง
16 ธ.ค. 2562
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9336