ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่สินสุดประกาศ
31 สิงหาคม 2018
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
5,049,840.00
ลักษณะงานโดยสังเขป
ให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
21 มีนาคม 2018
เป็นเงิน (บาท)
5,049,840.00
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ สังข์สิทธิ์ ประสมทอง
2.) คุณ สังเวียน พงษ์สถิตย์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
06-06-2018 ถึง 13-06-2018
กำหนดยื่นซอง
ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2287-8251 หรือ 0-4524-0461 ต่อ 7811