ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งกันสาดบริเวณป้อมยามทางเข้าออกบริษัทฯ ประตูนางลิ้นจี่ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตกลงราคา
วันที่สินสุดประกาศ
30 กันยายน 2017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ผก.ศป.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
109,578.70
ลักษณะงานโดยสังเขป
ติดตั้งกันสาดบริเวณป้อม รปภ.

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
15 กันยายน 2017
เป็นเงิน (บาท)
98,603.18
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ไตรภพ ชุวานนท์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9747 (นครินทร์)