ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
E-AUCTION
วันที่สินสุดประกาศ
31 มีนาคม 2017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
5,840,977.97
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
20 ตุลาคม 2016
เป็นเงิน (บาท)
5,786,707.67
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ สุขชัย ภูมินันทน์

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
05-01-2017 ถึง 13-01-2017
กำหนดยื่นซอง
31/12/2560
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9323