ประกาศรับสมัครงาน
        
   รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างควบคุมงานก่อสร้างด้านไฟฟ้า - 22 พ.ค. 2558
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2287-3531-41 แฟกซ์ : 0-2287-3131