กิจกรรม/ทัศนศึกษา
 
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต

บริษัทฯ นำคณะนักกีฬาทีมชนะชาย – หญิง โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2551 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับยุวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการวิทยุการบินฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ยุวชนได้รับโอกาสที่ดี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552

ทีมชาย โรงเรียนม่วงตารส จังหวัดนครปฐม ฝ่ายบริหารงานวิศวะกรรมจราจรทางอากาศ

ทีมหญิง โรงเรียนขอนหาด จังหวัดนครศรธรรมราช ศูนย์ควบคุมสุราษฎร์ธานี

โดยการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการจัดการแข่งขันกระชับมิตร ระหว่างทีมชนะเลิศชาย-หญิง กับทีมชนะเลิศชาย-หญิง รอบศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ได้แก่ ทีมชาย-หญิง โรงเรียน ปลูกปัญญา โดยผลการแข่งขันทั้งทีมชาย-หญิงจากทีมเยียน เป็นฝ่ายชนะ 2:0 เซต


        

        

        

        - ทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
- ทัศนศึกษา Dreamworld
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน

 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2287-3531-41 แฟกซ์ : 0-2287-3131